Transport novca i vrednosti (Cash In Transit - CIT)

Transport novca i vrednosti (Cash In Transit - CIT) PROGARD Securitas je pažljivo razvijao servis Rukovanja Novcem (Cash Handling Services) i usluge rukovanje paketima novca na putu između klijenata i banaka, sa ciljem da svi kriterijumi CH usluga budu zadovoljeni.

Metode i sistemi transporta novca zadovoljavaju sve stroge međunarodne standarde, kao i specifične zahteve bankarstva, maloprodaje ali i samog klijenta - kako bi transport novca, procesi rukovanja novcem (uključujući bankomate) bili bezbedno i profesionalno izvedeni.

Flota za transport novca se sastoji od preko 100 vozila, uključujući oklopna (VW T4, T5 i TOYOTA HIACE), zatim specijalno adaptirana (Citroen Berlingo, VW Caddy) i eskortna vozila (DACIA, ŠKODA). Sva vozila su opremljena vrhunskim, višestrukim sistemima mehaničke (fizičke) i elektronske zaštite, imaju GPS i uređaje za radio komunikaciju na posebnoj frekvenciji sa Progardovim Operativnim Centrom.

Transport novca i vrednosti (Cash In Transit - CIT) Kretanje svih vozila za transport novca pratimo 24 časa dnevno u svom dispečerskom centru, preko satelita uz pomoć GPS-a. Sva vozila PROGARD Securitas-a u CIT-u opremljena su specijalnim "MUL-T-LOCK" cilindrima – bravama, koji se otključavaju tzv. "Interaktivnim Cliq Ključevima". Kompletan sistem (softver, cilindri i ključevi) proizvod je poznate izraelske kompanije ASSA ABLOY Group Company.

Svaki ključ ima jedinstveni serijski broj i elektronsku šifru. U cilindru se nalazi mikro procesor koji registruje svaki ključ kojim je cilindar otključavan/zaključavan (sve ključeve koji su u funkciji u sistemu) kao i svaki drugi ključ koji nije u sistemu, a kojim je pokušano otključavanje/zaključavanje cilindra. Cilindar i ključ ne mogu se kopirati. Ključevi se u toku transporta novca ne nalaze u vozilima CIT-a.

Transport novca i vrednosti (Cash In Transit - CIT) Timovi flote se pridržavaju svih procedura obezbeđenja, što omogućava našim klijentima da budu oslobođeni odgovornosti (pogrešnog) ulaganja novca, i rizika koji takav proces sa sobom nosi. Sve CH procedure su prihvaćene i ugrađene u zahteve osiguranja, preko naših brokera - Marsh SA Europe i AON, a takođe su u skladu i sa polisom osiguranja profesionalne odgovornosti.