Zaštita od požara

Zaštita od požara PROGARD Securitas poklanja specijalnu pažnju razvoju i usavršavanju svih servisa na poljima zaštite od požara. Jedan od ciljeva protiv-požarnog delovanja je i obuka svih radnika zaposlenih kod našeg klijenta, kao i učenje odnosno utvrđivanje svih preventivnih postupaka po načelima tehničkog priručnika Zaštite od požara.

PROGARD svojim klijentima nudi sledeće usluge:

  1. Za objekte sa prvom kategorijom rizika (zapaljivosti) – organizuje (spoljne) jedinice za borbu protiv požara, odovarajućih struktura i brojnosti, čiji rad je definisan Pravilnikom za protiv-požarnu zaštitu, ali i protiv-požarnim planovima kao osnovnim dokumentima.
  2. Za objekte sa drugom kategorijom rizika - organizuje jedinice za borbu protiv požara, odovarajućih struktura i brojnosti, čiji rad je takođe definisan Pravilnikom za protiv-požarnu zaštitu i protiv-požarnim planovima.
  3. Za objekte sa trećom kategorijom rizika – organizuje propisane protivpožarne mere, tako što postavlja jednog radnika/oficira obezbeđenja/ sa činom Protiv požarnog oficira, čije su dužnosti i ponašanja definisani Protiv požarnim Pravilnikom.
  4. Priprema osnovnih operativnih procedura/postupaka za sve protivpožarne oficire, za objekte na svim nivoima rizika.
  5. Priprema i sprovodi protiv-požarnu obuku svojih klijenata;
  6. Organizuje redovne vežbe i treninge za svoje radnike i oficire direktno ih uključujući u program protiv-požarne zaštite.
  7. Na objektima analize stanja vrši redovno, i predlaže akcije u cilju poboljšanja;
  8. Dostavljaju pisane mesečne izveštaje o stanju na objektima koje obezbedjuje protiv-požarnim jedinicama, u slučaju nužde, tokom 24 sata.

Svi Progardovi oficiri, izvršioci i rukovodioci, ispunili su zakonske norme i poseduju licencu za protiv-požarne aktivnosti.