Recepcionerske usluge

Recepcionerske usluge Usluga recepcije na objektima poslodavca uključuje primenu dogovorenog ponašanja/procedura rada na recepciji, odgovarajući tretman klijenata, rukovanje tehničkim uređajima i opremom koja se koristi tokom usluga ugovorom određenih, aktivno učestvovanje u operativnim i administrativnim poslovima koji su deo svakodnevnog/regularnog funkcionisanja objekta, aktivno učestvovanje u rešavanju mogućih vanrednih uslova tokom radnog vremena, u koordinaciji sa službom obezbeđenja.