Konsalting – Procene rizika i Analize bezbednosti

Za potrebe Klijenata, vršimo preliminarne i detaljne bezbednosne procene sa predlogom organizacije sistema obezbeđenja u skladu sa savremenim međunarodnim standardima i kriterijumima.

Te aktivnosti uključu ju najpraktičnija/najpodesnija rešenja fizičkog obezbeđenja (manned guarding-a) i elektronskog i CCTV security nadgledanja u bilo kojoj pojedinačnoj situaciji.

Specijalni zahtevi klijenta se temeljno razmatraju, na osnovu čega se rade i ekspertiza i savetovanje (u vezi sa fizičkim obezbeđenjem, PPZ-om i svim drugim, neophodnom vidovima zaštite).

Analize su zasnovane na utvrđenim činjenicama, predstavljene su nizom pismenih izveštaja i namenjene su identifikaciji svih rizika, a naročito „skrivenih opasnosti“ koje mogu ozbiljno ugroziti funkcionisanje kompanije.

Konsalting - PROGARD Securitas je razvio i informacionu mrežu za pribavljanje podataka na osnovu kojih po zahtevu Klijenata vrši:

  • Proveru pojedinaca pre zapošljavanja
  • Analizu poslovne sposobnosti kompanija i pojedinaca
  • Opšte istrage
  • Specijalizovane istrage