Fizičko obezbeđenje

Fizičko obezbeđenje Usluge fizičkog obezbeđenja - zaštita imovine i lica obuhvataju tradicionalne vidove statičkog obezbeđenja objekata kao što su banke, hotelski, industrijski, poslovni i prodajni objekti, ambasade i rezidencijalni objekti. Usluge fizičkog obezbeđenja trenutno pružamo za više od 150 klijenata.

PROGARD Securitas trenutno zapošljava preko 3500 oficira obezbeđenja na poslovima fizičkog obezbeđenja, odnosno preko 85% od ukupnog broja zaposlenih radi u ovom sektoru. S obzirom da služba obezbeđenja odražava imidž ne samo Progarda, već i kompanije koju štiti, ukupan izgled i ponašanje naših oficira jednako su važni kao i kvalitet njihove obuke i oprema.

Dužnosti zaštite imovine i lica su naš osnovni ali ne i jedini zadatak – oficiri Progarda su uvek na raspolaganju i spremni da pomognu Korisnicima naših usluga u svim vanrednim situacijama. Uvođenjem jasnih procedura rada i izradom pravilnika o unutrašnjem redu, radu i disciplini, oficiri obezbeđenja PROGARDA sprečili su veliki broj krađa, oštećenja i otuđenja imovine, nesavesnog i nezakonitog rada, požara, poplava i sličnih incidentnih situacija. Svi objekti fizičkog obezbeđenja povezani su sredstvima komunikacije (mobilna telefonija, radio veza) sa našim Operativnim Centrom koji koordinira i prati rad svakog oficira 24h dnevno.