Finansijski izveštaji

Preduzeće za pružanje usluga
„G4S SECURITY SERVICES“ d.o.o
KUMODRAŠKA 240,
11000 Beograd

2009. godina

OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2009.GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA

u skladu sa članom 35. Zakona o računovodstvu i reviziji

 • Sedište preduzeća: 11000 Beograd, Kumodraška 240,
  telefon (011)/ 30-92-700
 • Matični broj MB 07526628
 • PIB: 101739032
 • Razvrstano u grupu srednjih pravnih lica

2008. godina

OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2008.GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA

u skladu sa članom 35. Zakona o računovodstvu i reviziji

 • Sedište preduzeća: 11000 Beograd, Kumodraška 240,
  telefon (011)/ 30-92-700
 • Matični broj MB 07526628
 • PIB: 101739032
 • Razvrstano u grupu srednjih pravnih lica


Preduzeće za pružanje usluga i inženjering
„PROGARD SECURITAS“ d.o.o
Terazije 31,
11000 Beograd

2009. godina

OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2009.GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA

u skladu sa članom 35. Zakona o računovodstvu i reviziji

 • Sedište preduzeća: 11000 Beograd, Terazije 31,
  telefon (011)/ 318-87-14, 318-87-15
 • Matični broj MB 06043429
 • PIB: 100372941
 • Razvrstano u grupu velikih pravnih lica

2008. godina

OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2008.GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA

u skladu sa članom 35. Zakona o računovodstvu i reviziji

 • Sedište preduzeća: 11000 Beograd, Terazije 31,
  telefon (011)/ 318-87-14, 318-87-15
 • Matični broj MB 06043429
 • PIB: 100372941
 • Razvrstano u grupu velikih pravnih lica

Na dan 31.decembar 2008.god. preduzeće je imalo 2.535 zaposlenih.

2007. godina

OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2007.GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA

u skladu sa članom 35. Zakona o računovodstvu i reviziji

 • Sedište preduzeća: 11000 Beograd, Terazije 31,
  telefon (011)/ 318-87-14, 318-87-15
 • Matični broj MB 06043429
 • PIB: 100372941
 • Razvrstano u grupu velikih pravnih lica

Na dan 31.decembar 2007.god. preduzeće je imalo 2.320 zaposlenih.

2006. godina

OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2006. GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA

u skladu sa članom 35. Zakona o računovodstvu i reviziji

 • Sedište preduzeća: 11000 Beograd, Terazije 31,
  telefon (011)/ 318-87-14, 318-87-15
 • Matični broj MB 06043429
 • PIB: 100372941
 • Razvrstano u grupu velikih pravnih lica

Na dan 31.decembar 2006.god. preduzeće je imalo 2.041 zaposlenih.

2005. godina

OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2005. GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA

u skladu sa članom 35. Zakona o računovodstvu i reviziji

 • Sedište preduzeća: 11000 Beograd, Terazije 31,
  telefon (011)/ 318-87-14, 318-87-15
 • Matični broj MB 06043429
 • PIB: 100372941
 • Razvrstano u grupu velikih pravnih lica

Na dan 31.decembar 2004 godine preduzeće je imalo 981 zaposlenih, a na dan 31. decembar 2005. godine 1920 zaposenih