Alarm Monitoring

Šta je Alarm Monitoring?

Alarm Monitoring Centar Daljinski nadzor (alarm monitoring) je vid obezbeđenja koji funkcioniše tako što se ugrađeni alarmni sistemi na objektu Korisnika povezuju sa našim Monitoring centrom u kome iskusni operateri preko posebnog, specijalizovanog softvera neprekidno prate rad povezanih alarmnih sistema.

Ukoliko dođe do alarmne situacije Monitoring Centar usmerava interventni tim mobilnog obezbeđenja na ugroženi objekat, istovremeno obaveštavajući Korisnika, policiju i ako je potrebno, hitnu pomoć ili vatrogasnu službu.

Šta je Alarm Monitoring Centar?

Monitoring Centar je služba koja daljinski nadzire štićene objekte 24h dnevno. Opremljen je najsavremenijim tehničkim sredstvima zahvaljujući kojima u slučaju registrovanja bilo kakve incidentne situacije (tihe panik dojave, provale, požari, izlivanja vode) omogućava brzu i pravovremenu reakciju.

Monitoring centar održava stalnu vezu sa interventnim timovima na terenu i koordinira njihov rad.

Kvalitet usluge alarm monitoringa najviše zavisi od mogućnosti brze i pravovremene intervencije – jedna od najznačajnijih prednosti naše kompanije je najveći broj Interventnih ekipa u Srbiji.

Ugradnjom alarmnog sistema postajete sigurni da će:

  • Vaše preventivno delovanje odvratiti većinu provalnika
  • Svaki neovlašćeni ulazak alarm odmah oglasiti i poslati dojavu monitoring centru
  • Uslediti reakcija za svaki neovlašćeni ulazak u štićeni objekat
  • Interventni timovi u najkraćem mogućem roku stići na objekat
  • Ovlašćena lica biti automatski obaveštena o alarmnoj situaciji

Kako funkcioniše Alarm Monitoring?

Faza I – Projektovanje

Progardovi konsultanti za bezbednost dolaze na Vaš poziv kako bi obišli objekat koji želite da obezbedite. Nakon prezentacije usluga kompanije, naši konsultanti uradiće besplatnu analizu bezbednosti, a po završenom obilasku i skiciranju objekta predložiće Vam optimalni tehnički sistem zaštite.

Nakon odabira odgovarajućeg alarmnog sistema i monitoring paketa, sledi potpisivanje Ugovora, a zatim sledi:

Faza II – Instalacija
Alarm Monitoring instalacija

PROGARD tehnička služba u najkraćem roku instalira alarmni sistem u Vaš objekat. Zatim sledi obuka korisnika o pravilnoj upotrebi i ostalim mogućnostima sistema. Najbitnija stavka u sklopu instalacije sistema je povezivanje Vašeg protiv-provalnog alarmnog sistema sa PROGARD ALARM MONITORING CENTROM.

Na svakom objektu u koji je ovaj sistem uveden, nalazi se nalepnica sa natpisom – OVAJ OBJEKAT OBEZBEĐUJE PROGARD SECURITAS, kao preventivno upozorenje.

Alarm Monitoring paketi

Primenom znanja i iskustava vodećih kompanija za obezbeđenje iz najrazvijenijih zemalja sveta, a prema specifičnim potrebama tržišta, razvili smo i prilagodili monitoring pakete o čijem sadržaju se možete informisati pozivanjem Službe Prodaje na 011/20-97-964 ili putem e-maila: monitoring@progard.co.yu